ร่วมแสดง
ความคิดเห็น

 • :
 • :

Zend Framework Default Application

An error occurred

Application error

Exception information:

Message: SQLSTATE[42000]: Syntax error or access violation: 1064 You have an error in your SQL syntax; check the manual that corresponds to your MySQL server version for the right syntax to use near '-10, 10' at line 2

Stack trace:

#0 /usr/local/lib/php/libraryGovernment/Zend/Db/Statement.php(284): Zend_Db_Statement_Pdo->_execute(Array)
#1 /usr/local/lib/php/libraryGovernment/Zend/Db/Adapter/Abstract.php(468): Zend_Db_Statement->execute(Array)
#2 /usr/local/lib/php/libraryGovernment/Zend/Db/Adapter/Pdo/Abstract.php(238): Zend_Db_Adapter_Abstract->query('SELECT `activit...', Array)
#3 /home/nongmaidae/domains/nongmaidaeng.go.th/public_html/application/configs/Setconfigs.php(165): Zend_Db_Adapter_Pdo_Abstract->query('SELECT `activit...')
#4 /home/nongmaidae/domains/nongmaidaeng.go.th/public_html/application/modules/activity/models/Activitymodel.php(206): Setconfigs->pagesplit()
#5 /home/nongmaidae/domains/nongmaidaeng.go.th/public_html/application/modules/activity/controllers/DataController.php(100): Activitymodel->listActivity('Array', 'activity/data/l...', '10', 'front')
#6 /usr/local/lib/php/libraryGovernment/Zend/Controller/Action.php(513): Activity_DataController->listAction()
#7 /usr/local/lib/php/libraryGovernment/Zend/Controller/Dispatcher/Standard.php(289): Zend_Controller_Action->dispatch('listAction')
#8 /usr/local/lib/php/libraryGovernment/Zend/Controller/Front.php(946): Zend_Controller_Dispatcher_Standard->dispatch(Object(Zend_Controller_Request_Http), Object(Zend_Controller_Response_Http))
#9 /usr/local/lib/php/libraryGovernment/Zend/Application/Bootstrap/Bootstrap.php(77): Zend_Controller_Front->dispatch()
#10 /usr/local/lib/php/libraryGovernment/Zend/Application.php(346): Zend_Application_Bootstrap_Bootstrap->run()
#11 /home/nongmaidae/domains/nongmaidaeng.go.th/public_html/public/index.php(30): Zend_Application->run()
#12 {main} 

Request Parameters:

array(5) {
 ["module"]=>
 string(8) "activity"
 ["controller"]=>
 string(4) "data"
 ["action"]=>
 string(4) "list"
 ["menu"]=>
 string(5) "Array"
 ["page"]=>
 string(5) "Array"
}
 

"ศรีพโลเมืองเก่า วัดอู่ตะเภาคู่บ้าน ถิ่นฐานไม้แดง แหล่งอุตสาหกรรม"