ร่วมแสดง
ความคิดเห็น

  • :
  • :

 

สำนักงานเทศบาลตำบลหนองไม้แดง
229 หมู่ 4 ถนนสายเลี่ยงเมืองชลบุรี
อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี 20000
โทร 0-3821-5602 ถึง 4

E­mail : admin@nongmaidaeng.go.th


ติดต่อสอบถาม เทศบาลตำบลหนองไม้แดง
หัวข้อ
ชื่อ-สกุล ผู้ส่ง
เบอร์โทรศัพท์
อีเมล์
รายละเอียด
ตรวจสอบโปรแกรมอัตโนมัติ
 
 

"ศรีพโลเมืองเก่า วัดอู่ตะเภาคู่บ้าน ถิ่นฐานไม้แดง แหล่งอุตสาหกรรม"