ร่วมแสดง
ความคิดเห็น

  • :
  • :

......เดิมมีหนองน้ำใหญ่อยู่หนองหนึ่ง  ห่างออกไปทางทิศตะวันออกของวัดอู่ตะเภาประมาณ 1,500 เมตรเศษ กว้าง 2 เส้น  ยาว 3 เส้น  ลึก 3 เมตร และในท้องที่นี้มีต้นไม้แดงขึ้นอยู่ทั่วไป รวมทั้งในหนองน้ำก็ยังมีตอไม้แดงปรากฎอยู่ ตำบลนี้จึงได้ชื่อว่าตำบลหนองไม้แดง หลักฐานที่สนับสนุนอีกอย่างหนึ่งคือ  ในหนังสือคำให้การชาวกรุงเก่า เล่าว่า ชลบุรีมีกล้วยใส้แดง ซึ่งมีมากมายในท้องที่ตำบลหนองไม้แดง  อยู่ทางทิศตะวันออกของตัวเมืองบางปลาสร้อย 

 

       

"ศรีพโลเมืองเก่า วัดอู่ตะเภาคู่บ้าน ถิ่นฐานไม้แดง แหล่งอุตสาหกรรม"