ร่วมแสดง
ความคิดเห็น

  • :
  • :

รับสมัครและดำเนินการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อเป็นพนักงานจ้าง

เทศบาลตำบลหนองไม้แดง จะดำเนินการรับสมัครและคัดเลือกบุคคลทั่วไปเพื่อจ้างเป็นพนักงานจ้าง จำนวน 1 อัตรา

-ยกเลิกประกาศรับสมัครและดำเนินการสรรหาและเลือกบุคคลเพื่อเป็นพนักงานจ้างประจำปีงบประมาณ 2560

"ศรีพโลเมืองเก่า วัดอู่ตะเภาคู่บ้าน ถิ่นฐานไม้แดง แหล่งอุตสาหกรรม"