ร่วมแสดง
ความคิดเห็น

  • :
  • :

รับสมัครและดำเนินการสรรหาและเลือกบุคคลเพื่อเป็นพนักงานจ้าง
21/04/2560
ขอเชิญเที่ยวงานนมัสการพระพุทธสิหิงค์และงานสงกรานต์จังหวัดชลบุรี
11/04/2560
ข้อมูลราบละเอียด การลงทะเบียนผู้มีรายได้น้อย รูปแบบสมัครใจ 3เม.ย.-15 พ.ค.60
30/03/2560
การขายทอดตลาดพัสดุที่ชำรุด และเสื่อมสภาพ
21/03/2560
รับสมัครและดำเนินการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อเป็นพนักงานจ้าง
20/03/2560
รับสมัครและดำเนินการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อเป็นพนักงานจ้าง
09/03/2560
รับโอน(ย้าย) พนักงานเทศบาลสามัญ
03/03/2560
test
01/03/2560
ประชาสัมพันธ์ให้ผู้รับจ้างทำหนังสือถอนเงินประกันสัญญา
01/03/2560

"ศรีพโลเมืองเก่า วัดอู่ตะเภาคู่บ้าน ถิ่นฐานไม้แดง แหล่งอุตสาหกรรม"