ร่วมแสดง
ความคิดเห็น

  • :
  • :

ประกาศผลการสอบราคาจ้างห่อสร้างถนน คสล.ถนนสาธารณประโยชน์ซอยหลังโรงเรียนบ้านห้วยสาลิกา (9 มี.ค. 2560)

ประกาศผลการสอบราคาจ้างห่อสร้างถนน คสล.ถนนสาธารณประโยชน์ซอยหลังโรงเรียนบ้านห้วยสาลิกา บ้านตีนเขา หมู่ที่ 2 ตำบลหนองไม้แดง

ไฟล์แนบ :
11.pdf
22.pdf
33.pdf

"ศรีพโลเมืองเก่า วัดอู่ตะเภาคู่บ้าน ถิ่นฐานไม้แดง แหล่งอุตสาหกรรม"