ร่วมแสดง
ความคิดเห็น

  • :
  • :

ประกาศรายงานผลปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ไตรมาสที่ 2 (27 มี.ค. 2560)
ประกาศรายงานผลการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการจักซื้อจัดจ้าง (27 มี.ค. 2560)
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา (10 มี.ค. 2560)
ประกาศผลการสอบราคาจ้างห่อสร้างถนน คสล.ถนนสาธารณประโยชน์ซอยหลังโรงเรียนบ้านห้วยสาลิกา (9 มี.ค. 2560)
ประกาศคณะกรรมการเปิดซองสอบราคาเทศบาลตำบลหนองไม้แดง (8 มี.ค. 2560)

"ศรีพโลเมืองเก่า วัดอู่ตะเภาคู่บ้าน ถิ่นฐานไม้แดง แหล่งอุตสาหกรรม"